Orgány

Správna rada

Predseda:
PhDr. Lujza Hanová
Podpredseda:
MUDr. Eva Kleinová

Členovia:
MUDr. Otília Ostróová
MUDr. Mária Francová
MUDr. Stanislav Čakloš
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Dozorná rada:
JUDr. Eva Červeňanská
PhDr. Libuša Repiská, PhD.
MUDr. Ondrej Kusý