PORADENSKÉ CENTRUM

SANUS, nadácia preventívnej medicíny v roku 2008 založila poradenské centrum pre ľudí s cukrovkou.

Táto aktivita je spoločným projektom SANUS, nadácie preventívnej medicíny a občianskeho združenia DIADOR.
Spoločne chceme pomôcť ľuďom v správnej interpretácii a aplikácii rád odborných lekárov v každodennom živote.

Usmerňovaním ľudí v samoliečbe podporujeme aj prácu odborníkov – zvýši sa efektivita liečby diabetu.
V poradenskom centre pracujú špecializované diétne a diabetologické sestry.

Poradenstvo je bezplatné, na základe telefonického dohovoru na kontaktnom telefónnom čísle: +421 907 498 493.

Je pre nás všetkých jednoznačné, že trvalou zmenou životného štýlu, úpravou životných návykov je možné predísť progresii ochorenia, udržať jedinca v sebestačnosti, práceschopnosti.

Zároveň sa výrazne znížia náklady na liečbu a následnú starostlivosť v invalidite.
Toto je našim spoločným cieľom, v jeho dosiahnutí by sme radi pomohli postihnutým i odborníkom formou edukácie.