KONTAKTY

Názov organizácie: SANUS, nadácia preventívnej medicíny
Právna forma: NADÁCIA
Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO: 31818587
DIČ: 2021787504
Č.ú.: 8425103001/5600 Dexia banka Slovensko a.s.

V komunikácii prosíme uprednostňovať mailovú komunikáciu.

email: sanus.nadacia@gmail.com

Kontaktné osoby:

Stella Dömötörová
správca nadácie
tel.:
+421 915 380 465

Eva Szaboová
DIA poradentsvo
email: eva.szaboova58@gmail.com