PROJEKTY

AKTUÁLNA INFORMÁCIA Z FINANČNEJ SPRÁVY

Vzhľadom na situáciu s eskaláciou pandémiou COVID-19 Finančná správa posunula posielanie príspevkov z podielu dane do 28. 2. 2021. T.j. termín kedy daňové úrady pošlú na nadáciu finančné prostriedky, ktoré poukázali darcovia v rámci projektu Prevencia 2020.

Po tomto termíne, ak sa zo strany Finančnej správy už nebude nič meniť, nadácia pristúpi k administratívnym a kontrolným úkonom projektu Prevencia-2020, pripraví a odošle  zmluvy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Po obdržaní podpísanej zmluvy budú poskytovateľovi zaslané finančné prostriedky.

 

 

V  roku 2008 založila poradenské centrum pre ľudí s cukrovkou.

Táto aktivita je spoločným projektom SANUS, nadácie preventívnej medicíny a občianskeho združenia DIADOR.

Touto aktivitou, by sme radi pomohli ľuďom v správnej interpretácii a aplikácii rád odborných lekárov v každodennom živote.

Usmerňovaním ľudí v samoliečbe podporujeme aj prácu odborníkov – zvýši sa efektivita liečby diabetu.

na základe telefonického dohovoru na kontaktnom
telefónnom čísle : 0907 498 493.

Poradenstvo je bezplatné.

Je pre nás všetkých jednoznačné, že trvalou zmenou životného štýlu, úpravou životných návykov je možné predísť progresii ochorenia, udržať jedinca v sebestačnosti, práceschopnosti.

Zároveň sa výrazne znížia náklady na liečbu a následnú starostlivosť v invalidite.

Toto je našim spoločným cieľom, v jeho dosiahnutí by sme radi pomohli postihnutým i odborníkom formou edukácie.